Zorg

Zorgorganisaties kunnen meer ruimte pakken binnen regels

Vilans heeft onderzoek gedaan naar oorzaken en oplossingen van regeldruk in langdurige zorg

Zorgorganisaties ruimte pakken regels

Onlangs sprak Jet Bussemaker over de zorgbureaucratie. De RVS-voorzitter spreekt over het achterliggende probleem van het dichtgeregelde stelsel: ‘Dat systeem is gebaseerd op wantrouwen. Professionals moeten zich verantwoorden over zaken die ze zelf niet belangrijk vinden. Dan wordt verantwoording een vervelende, nutteloze activiteit, in plaats van iets waar de zorg beter van wordt.’

Onderzoek regeldruk

Kennisorganisatie voor de langdurige zorg Vilans heeft onderzoek gedaan naar oorzaken en oplossingen van regeldruk in de langdurige zorg. In zogenoemde Ontregellabs gingen zorgorganisaties uit de ouderenzorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg aan de slag met het in kaart brengen van de regeldruk.

Een belangrijke les die hieruit naar voren komt is: wees niet bang om de ruimte te pakken binnen bestaande regels. De respondenten geven aan dat de Ontregellabs hen hebben geleerd dat het belangrijk is niet altijd ‘het braafste jongetje van de klas te willen zijn’ en te weten waar de ruimte zit binnen de wet- en regelgeving. Dat kan door kritisch te reflecteren: wat is eigenlijk de bedoeling van deze regel, en hoe sluit die regel dan aan bij de manier waarop wij in onze eigen organisatie zorg leveren?’

Financiële consequenties

Volgens de respondenten wordt de ruimte die je kan nemen deels bepaald door de cirkel van invloed die je als organisatie hebt in afspraken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten. Organisaties houden soms vast aan bestaande regels uit angst voor financiële consequenties. Op het moment dat de ruimte in de regels wilt opgezocht wordt, kunnen die financiële consequenties dit tegenhouden. Toch is het soms beter om af en toe het risico te nemen als het om het verminderen van regeldruk gaat.

Vorig bericht OrangeTalent wint European Search Award
Volgend artikel Transportial sluit zich aan bij Ecobal

Nu op WijGelderland