Energietranisitie

Tempo in de energietransitie in Noord-Veluwe

Noord-Veluwe ziet behalve groei van stroom uit zon en wind ook dilemma’s

Tempo in de energietransitie in Noord-Veluwe

Hoeveel stroom wekt Gelderland op met zon en wind? En hoeveel moet daar nog bijkomen? Energieregio Noord-Veluwe ziet behalve groei van stroom uit zon en wind ook dilemma’s om het tempo vast te houden. Op 1 juli 2023 is de Gelderse tussenbalans van wind- en zonnestroom naar verwachting klaar.

Energieregio Noord-Veluwe

In de regio zijn 757 energieprojecten gerealiseerd. Dat waren er 140 in 2021. Er wordt 0,1147 terawattuur (TWh) zonne- en windenergie opgewekt. Dat is 22% van de doelstelling voor 2030. Om de doelstelling te halen moeten geplande projecten ook echt gerealiseerd worden. En moeten er nieuwe energieprojecten komen die 0,18 TWh energie opwekken.

Dilemma’s

De groei van duurzame energie gaat zo snel, dat het elektriciteitsnetwerk het niet meer kan bijbenen. Uitbreiding van de onderstations van het elektriciteitsnet betekent stikstofuitstoot tijdens de bouwfase. En regio Noord-Veluwe bestaat voor een groot deel uit natuur. Windmolens en wespendieven (roofvogel) gaan moeilijk samen. Uitdagingen en dilemma’s dus. Dat vraagt om nieuwe oplossingen. De regio werkt hieraan met gemeenten, netbeheerders en bedrijvenkringen.

Tussenbalans Gelderland 1 juli 2023

In Gelderland zijn er 6 energieregio’s. Gemeenten, provincie en waterschappen werken hierin samen aan de overschakeling op duurzame energie en warmte. De regio’s onderzoeken waar ruimte is voor grootschalige opwek. Die keuzes staan in de regionale energiestrategie (RES). Elke RES-regio levert (naar verwachting) uiterlijk 1 juli 2023 een voortgangsrapportage op. Dan maken we de balans op voor héél Gelderland en bepalen we waar (extra) actie nodig is. Of dat we naar oplossingen moeten zoeken om het totale Gelderse bod van 6,5 TWh duurzame energie voor 2030 te halen.

Klimaatakkoord

In het Nationaal Klimaatakkoord staat de afspraak dat de CO2-uitstoot met de helft vermindert, ten opzichte van 1990. Om opwarming van de aarde en alle gevolgen daarvan tegen te gaan. Dit doel halen we (onder andere) door energiebesparing en het overschakelen van kolen en gas, naar wind- en zonnestroom. Het Rijk verzocht de 30 energieregio’s in Nederland om te regelen dat er minimaal 35 TWh op land wordt opgewekt, vóór 2030. Het Rijk concentreert zich op grote landelijke projecten voor duurzame energie. Voor (met name) de industrie, zoals grote windparken op zee, de waterstofpijpleiding en kernenergie

Vorig bericht Nieuw fietspad Velp-Arnhem duurzaam aangelegd
Volgend artikel Binnenkort nieuwe regelingen voor agrarische ondernemingen

Nu op WijGelderland