Subsidie

Subsidie voor adviesrapport duurzaam transport over de weg

Meer ondernemers verduurzamen wagenpark om goederen schoon te vervoeren

Goederenvervoer verduurzamen

Ondernemer in Gelderland? Het wordt aantrekkelijker om meer schone kilometers te maken om goederen te vervoeren. Deze subsidie is bedoeld om een adviesrapport voor duurzaam transport over de weg opstellen, of voor de koop of lease van een CNG of LNG vrachtauto.

Adviesrapport met subsidie

Steeds meer ondernemers verduurzamen hun wagenpark om goederen schoon te vervoeren. Denk hierbij aan stillere en schonere vrachtauto’s op LNG of CNG en aan zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden. Dit wordt ondersteunt met de subsidie Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg.

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • Opstellen van een adviesrapport over het verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer. De vaste subsidie bedraagt € 3.000;
  • Opstellen van een adviesrapport over het gebruik van zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden. De vaste subsidie bedraagt € 6.000;
  • Rapport van externe deskundige. Deze heeft ervaring met het adviseren van bedrijven over het zelf opwekken van duurzame energie. De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 31 december 2023.

Duurzame vrachtauto’s met subsidie

De subsidie voor duurzame vrachtauto’s is bedoeld om schoon en duurzaam goederenvervoer te stimuleren.

De subsidie is aan te vragen voor de koop of operational lease van CNG- of LNG-trucks als de vrachtauto(‘s):

  • Op het moment van de subsidieaanvraag nog niet is gekocht of geleased (de koop- of leaseovereenkomst mag nog niet getekend zijn);
  • Uitsluitend voor goederenvervoer gebruikt worden;
  • Gebruikt worden vanuit 1 of meer bedrijfslocaties in Gelderland;
  • Gebruikt worden als eerste eigenaar of gebruiker;
  • Alleen voor eigen gebruik inzet is;
  • Nog niet op kenteken is gezet.

Offertes voor koop of lease van de vrachtauto(‘s) mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. De subsidie bedraagt € 8.000 per CNG- of LNG-vrachtauto. Per aanvraag kan voor maximaal 7 vrachtauto’s subsidie aangevraagd worden. Aanvragen kan tot en met 31 december 2023.

Vorig bericht Subisidies voor verduurzaming goederenvervoer
Volgend artikel Nieuw fietspad Velp-Arnhem duurzaam aangelegd

Nu op WijGelderland