Subsidie

Regio Foodvalley krijgt subsidie van € 435.000

Gelderse regio's en provincie werken nauwer samen om arbeidstekorten aan te pakken

Regio Foodvalley krijgt subsidie van € 435.000

Ede,
Provincie Gelderland heeft de subsidieaanvraag van 435.000 EUR voor Regio Foodvalley goedgekeurd. Deze subsidie komt uit het Gelrepact. Het Gelrepact zet in op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van de instroom in krapteberoepen.

Samenwerkingsprogramma

Regio Foodvalley staat voor grote uitdagingen met een dynamische en zeer krappe arbeidsmarkt. De regio werkt aan het gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het Gelrepact helpt de Gelderse regio’s hier een stap verder in. Met dit samenwerkingsprogramma wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor gedeelde vraagstukken. Kennis en informatie wordt gedeeld, maar er is ook ruimte voor uitvoering en financiering voor regionale arbeidsmarkt projecten.

‘Ondernemers, werkzoekenden of zij-instromers ondersteunen’

Wethouder Arnold Versteeg, bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Human Capital Regio Foodvalley: “Met deze subsidie van provincie Gelderland kunnen we een stapje extra zetten voor onze regionale arbeidsmarkt. Veel ondernemers die ik spreek staan te springen om personeel, met deze projecten is het mogelijk om zowel ondernemers, werkzoekenden of zij-instromers ondersteuning te bieden. Vanuit het perspectief van werknemers kunnen deze projecten een duwtje in de rug zijn om de stap te nemen om zich door te ontwikkelen of breder te oriënteren.”

Regionale projecten

Er zijn vijf regionale Human Capital projecten ingediend, met een totaalwaarde van 350.000 EUR. De projecten ontvangen allemaal een financiële impuls via het Gelrepact. Regio Foodvalley zet zich het komende anderhalf jaar in voor:

1. Regio Foodvalley Bouwt Aan Werk
Dit project focust zich op een structurele, intensieve en continue werving van nieuwe zij-instromers door het inzetten van een brede campagne. Geïnteresseerden krijgen een vast aanspreekpunt en worden begeleid naar een opleiding en/of baan.

2. Leven Lang Ontwikkelen met Food Academy Nijkerk (FAN)
De FAN zet in op het creëren van bewustwording rondom leren en ontwikkelen bij bedrijven die nog geen lid van de FAN zijn.

3. Leven Lang Ontwikkelen Festival
Het Leerwerkfestival is het evenement in de Regio Foodvalley waarbij werkzoekenden, werkenden,
werkgevers, onderwijsprofessionals en andere betrokkenen elkaar ontmoeten, informeren en
inspireren over leren en werken, loopbaan, en leven lang ontwikkelen.

4. Oriëntatiecarrousel in de Energietransitie
Met het Oriëntatiecarrousel willen de provincie de leemte in concreet aanbod aan oriëntatiemogelijkheden binnen de energietransitie invullen, maatwerk bieden en het netwerk uitbouwen en onderhouden voor de regionale arbeidsmarkt.

5. Scholingsvouchers voor werkenden
Met de Scholingsvouchers binnen dit project ligt de focus op de doelgroep werkenden, met name
expliciet werkenden die niet in aanmerking komen voor de scholingsgelden van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT).

Bovenregionaal project

Daarnaast neemt Regio Foodvalley ook deel aan een bovenregionaal project ‘Leercultuur stimuleren’ en heeft daarvoor een subsidieaanvraag ingediend van 85.000 EUR. Met het project ‘Leercultuur’ wordt, vanuit vragen van ondernemers op het gebied van leren & ontwikkelen van medewerkers, gestart met het vormgeven van een lerende cultuur en het uitwisselen van ervaringen via een lerende community.

Vorig bericht EIFFEL bundelt krachten met Connectr voor duurzame energietransitie
Volgend artikel Volgende stap in ontwikkeling stationsgebied Nijmegen

Nu op WijGelderland