Infra

Regio bereikbaar tijdens werkzaamheden Lochem

Onvermijdelijke hinder en afsluitingen en omleidingen

Regio bereikbaar werkzaamheden Lochem

Lochem,
De provincie Gelderland werkt in 2023 gelijktijdig aan de N332, N346 en N825 in de omgeving van Lochem. De werkzaamheden worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Toch is het onvermijdelijk dat er hinder ontstaat en er afsluitingen en omleidingen zijn.

Werkzaamheden

In 2023 voert de provincie groot onderhoud uit aan de N332 tussen Lochem en de A1. Naast het vervangen van asfalt worden verschillende maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verder wordt er begonnen met de aanleg van de nieuwe provinciale weg N346 langs de Kwinkweerd en de Goorseweg, met een nieuwe brug over het Twentekanaal bij Lochem. Ook de Nettelhorsterweg (N825) is aan de beurt voor groot onderhoud. Die werkzaamheden worden gecombineerd met aanpassingen om de weg veiliger te maken, zoals de ombouw van het kruispunt met de Goorseweg. De werkzaamheden worden afgestemd met wegbeheerders, betrokken gemeenten, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en hulpdiensten om Lochem en de Achterhoek bereikbaar te houden.

Afsluiting tussen 1 mei en 20 juli 2023

Vanaf maandag 1 mei tot en met donderdag 20 juli 2023 is de Goorseweg (N346) afgesloten vanaf de aansluiting met de Nettelhorsterweg (N825) tot circa 400 meter richting Goor en Hengelo (Overijssel). Verkeer vanuit Lochem naar Goor wordt omgeleid via Borculo, Neede en Hengevelde en omgekeerd.

9-daagse afsluiting tussen 21 juli en 31 juli 2023

Tussen 21 juli en 31 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de Rengersweg en de Kwinkweerd. Vanaf vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 31 juli 06.00 uur is de Rengersweg (N332) inclusief de kruising met de Kwinkweerd (N346) afgesloten tot de aansluiting op de A1. De rotonde Markeloseweg (N332) is afgesloten van vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 24 juli 06.00 uur. Verkeer vanuit Lochem naar Deventer wordt omgeleid via Zutphen. Verkeer vanuit Lochem naar de A1 richting het oosten wordt omgeleid via Goor naar de A1 en omgekeerd.

Afsluiting 28 augustus tot half november

Vanaf maandag 28 augustus tot half november 2023 is de Nettelhorsterweg (N825) afgesloten vanaf de aansluiting Goorseweg (N346) tot aan de rotonde bij Geesteren. Dit is nodig om werkzaamheden uit te voeren aan de Nettelhorsterweg. Verkeer vanuit Lochem naar Borculo wordt omgeleid via Goor, Hengevelde en Neede en omgekeerd.

Fietsers

Tijdens de uitvoering blijven fietsroutes zoveel mogelijk intact. Daar waar dat niet lukt, worden omleidingsroutes ingesteld. Uiteraard zorgt de provincie dat aanwonenden en aanliggende bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. In het geval dit (tijdelijk) niet kan, dan stemt de provincie dat op tijd met betrokkenen af.

Veilig en bereikbaar

De provincie verbeterd met deze projecten de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op het provinciale wegennet van en naar de Achterhoek. Door deze werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, blijft de regio bereikbaar. Hinder als gevolg van extra reistijd is helaas niet te voorkomen. Er is goed over nagedacht en bewust gekozen om de overlast te concentreren gedurende deze 9-daagse periode in juli.

Vorig bericht Veel beroepen met structureel goede kansen in Gelderland
Volgend artikel Expertquote: 'Europese Richtlijnen niet juist'

Nu op WijGelderland