Financieel

Provincie Gelderland kondigt bezuinigingen aan per 2024

Voorkomen dat Gelders stelsel van bibliotheken in gevaar komt

Provincie Gelderland bezuinigingen 2024

“We hebben vorig jaar een besluit genomen waar bezuinigingen uit voort kwamen. De pijn daarvan wordt nu concreter.” reageert gedeputeerde financiën Jan Markink. “Bij Rozet gaan we extra kijken naar de bezuiniging, want we willen niet dat het Gelders stelsel van bibliotheken in gevaar komt.”

Keuzes voor een duurzame toekomst

Eind 2022 verdeelde de provincie de vaste inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. Eerder betaalde de provincie Gelderland vaste uitgaven met eenmalige inkomsten. Met het besluit Keuzes voor een duurzame toekomst zijn alle beleidsvelden geborgd in de vaste begroting. Daarvoor maakte de provincies keuzes. Gevolg is dat voor 24 organisaties de subsidie zal stoppen, of lager wordt.

Gevolgen voor de organisaties in beeld gebracht

De provincie voerde gesprekken met de betrokken instanties over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging op hun organisatie. Daaruit blijkt dat van de meeste organisaties hun voortbestaan niet in gevaar komt door de bezuiniging. Wel huurden organisaties bijvoorbeeld ruimte, of namen mensen in dienst. Over deze situaties maken we afspraken voor een overgangsregeling. Bij 2 van de 24 organisaties komt de levensvatbaarheid wel in het geding. Het gaat om het Poppunt Gelderland en Stichting Rozet.

Gelders stelsel van bibliotheken aangetast

Bij Rozet financiert Gelderland de Plus- en Gelderlandbibliotheek. Uit gesprekken blijkt dat door de voorgenomen bezuiniging niet alleen het voortbestaan van deze instelling in gevaar komt, maar het tast ook het Gelders stelsel van bibliotheken aan. De provincie heeft een zorgplicht voor dit stelsel. Over deze bezuiniging voert de provincie daarom nog nadere gesprekken.

Brief over bezuinigingen per 2024

12 organisaties krijgen later in april 2023 een brief van de provincie. Daarin staat hoeveel er bezuinigd wordt in 2024. Het gaat om:

 • Audiovisueel archief Gelderland
 • Het erfgoed Gelderland festival door coöperatie erfgoed Gelderland
 • Filmhub Oost
 • Jeugdfonds sport en cultuur Gelderland
 • Regeling Instandhouding molens en gemalen
 • Poppunt Gelderland
 • Stichting Kasteelconcerten
 • Stichting Landelijk Fietsplatform
 • Stichting Wandelnet
 • Vereniging Gelderse Podia
 • Landgoed Middachten B.V.
 • Strategische Board Stedendriehoek

Bezuinigingen per 2025

Met 11 organisaties maakte de provincie al afspraken over een bijdrage voor 2024. Die afspraken komt Gelderland na. Daar gaat de bezuiniging per 2025 in. Deze organisaties krijgen later in 2023 een brief met de aankondiging van de bezuiniging. Het gaat het om:

 • Stichting Achterhoek Toerisme
 • Stichting Bureau Toerisme
 • Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe
 • Stichting Greenport Gelderland
 • Stichting Greenports Nederland
 • IVN,Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
 • Stichting Het Geldersch Landscha
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 • Regio Achterhoek, Regio FoodValley
 • Vereniging Natuur en Milieufederatie Gelderland

Provinciale Staten bekrachtigen besluit

16 november 2022 stemden Provinciale Staten in met het voorstel Keuzes voor een duurzame toekomst. Er is toen afgesproken dat het genomen besluit en de daaruit volgende bezuinigen na de Provinciale Statenverkiezingen  nog een keer ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Staten.. Dit gebeurt bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024.

Vorig bericht Keolis nieuwe vervoerder Amersfoort-Ede-Wageningen
Volgend artikel Cohousing in de Coehoornstraat Arnhem

Nu op WijGelderland