Woningbouw

Nieuwe woningen Doetinchem en Nijmegen

Provincie pakt dreigende leegstand aan

Nieuwe woningen Doetinchem Nijmegen

Doetinchem, Nijmegen,
Met steun van het programma SteenGoed Benutten komen er 61 nieuwe woningen in het Schippersdok aan de rand van het centrum van Doetinchem. In de wijk Lankforst in Nijmegen draagt de provincie Gelderland bij aan de bouw van 31 huurwoningen en worden 96 maisonettewoningen gerenoveerd en verduurzaamd.

Meer woningen, minder leegstand

Gedeputeerde Peter Kerris: “De woningnood in Gelderland is hoog. Met SteenGoed Benutten pakken we leegstand aan en versnellen we de woningbouw in Doetinchem en Nijmegen. Meer woningen, minder leegstand!” Met de aanpak SteenGoed Benutten pakt de provincie leegstand in Gelderland aan. Voor de herontwikkeling van het Schippersdok en de wijk Lankforst wordt € 500.000 euro ingezet per project. De nieuwe woningen moeten eind 2023 (Schippersdok) en begin 2024 (Lankforst) worden opgeleverd.

Het schippersdok in Doetinchem

In Doetinchem wordt het leegstaande bedrijventerrein Hamburgerbroek omgebouwd tot een woongebied tegen het stadscentrum aan. Een groot deel van de ontwikkeling is al gestart, maar de woningbouw op het Schippersdok moet nog starten. De wijk ligt op een eiland aan de Oude IJssel, waardoor extra investeringen nodig zijn om de wijk bereikbaar te maken en de bodem te saneren. Met steun van de provincie worden hier 61 woningen gebouwd. SteenGoed Benutten zet € 500.000 in voor de ontwikkeling van de wijk.

Wijk Lankforst in Nijmegen

In Nijmegen wordt de maisonnettewijk Lankforst opgeknapt. Hier worden 31 nieuwe huurappartementen gebouwd. Daarnaast worden 24 woningen gerenoveerd en 72 woningen verduurzaamd en klaargemaakt voor aansluiting op het warmtenet. De garageboxen worden omgebouwd tot bedrijfspanden en de openbare ruimte rond de woningen wordt groen ingericht. SteenGoed Benutten stelt € 500.000 beschikbaar voor de renovatie van de wijk Lankforst.

Steengoed Benutten

Met de aanpak SteenGoed Benutten pakt de provincie (dreigende) leegstand aan op beeldbepalende locaties in stad en dorp in Gelderland. Zo word de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijk. De provincie stelt gebieden centraal en ziet leegstaand vastgoed in samenhang met de omgeving. Waarbij de functie van het vastgoed (voor een groot deel) verandert in wonen. Maar Gelderland focust ook op centrumgebieden. Steeds meer winkels in binnensteden en dorpskernen staan leeg. De provincie helpt gemeenten om leegstaande centrumgebieden te veranderen in aantrekkelijke en levendige plekken waar wonen, winkelen en werken samenkomen.

Vorig bericht 1e resultaten Gelderland van Morgen veelbelovend
Volgend artikel Start werkzaamheden aansluiting Wezep en bedrijvenpark H2O op A28

Nu op WijGelderland