Subsidie

Met subsidie op weg naar schoon bouwmaterieel

Vanaf 9 mei 2023 rijkssubsidie aanvraagbaar

Met subsidie schoon bouwmaterieel

Bedrijven die een bouwvoertuig of bouwmachine willen kopen of leasen die geen gassen uitstoten (emissieloos) kunnen hiervoor vanaf 9 mei 2023 een rijkssubsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. De logistiek makelaars helpen hierbij. Ook adviseren ze over het verduurzamen van bouwlogistiek.

Dit kan ook voor het ombouwen van bestaande bouwwerktuigen. En voor een innovatief idee om emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren. Het gaat om de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). De subsidie is voor bouwbedrijven die bouwmaterieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd. In 2023 is er €60 miljoen subsidie beschikbaar.

SSEB is er voor deze bouwvoertuigen

Voor bijvoorbeeld de volgende bouwvoertuigen kunt u subsidie aanvragen, als deze emissieloos zijn:

  • Betonmixer (carrosseriecode 15)
  • Betonpompvoertuig (carrosseriecode 16)
  • Boorwagen (carrosseriecode 28)
  • Kieptruck (carrosseriecode 10)
  • Kraanwagen(carrosseriecode 26 of aanduiding SF)
  • Voertuig met haakarm (carrosseriecode 9)

De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Voor het midden- en kleinbedrijf is de subsidie maximaal 50%. Voor alle bedrijven (van groot tot klein) is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000.

Voorwaarden voor SSEB

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het bedrijf mag het voertuig nog niet hebben gekocht op het moment dat je de subsidie aanvraagt. De onderneming moet wel een voorlopige koop- of financial lease-overeenkomst indienen. Hierin staat dat deze op een latere datum definitief wordt, bijvoorbeeld zodra het bedrijf de subsidie krijgt. Deze overeenkomst moet gesloten zijn op of na 1 januari 2022. Alle voorwaarden staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geen uitstoot heeft voordeel voor bouwbedrijf

Emissievrij bouwmaterieel aanschaffen is slim, omdat opdrachtgevers steeds strengere eisen stellen aan duurzaamheid. Zero-emissie is bijvoorbeeld nu al een vereiste bij projecten waarbij de overheid de opdrachtgever is. Naar schatting is ruim 10% van de huidige bouwprojecten uitstootvrij. Als bouwbedrijf ontvangt de onderneming bovendien sneller een stikstofvergunning door aan te tonen dat er geen uitstoot plaatsvindt van en naar de bouwplaats.

SSEB voor duurzame bouw(logistiek)

Verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek is noodzakelijk voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Het tempo van verduurzaming, bijvoorbeeld door de elektrificatie van bouwmachines, is echter laag in de bouwsector. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de stikstofuitstoot in de bouw verminderen. De uitstoot moet in 2030 met 60% zijn gedaald ten opzichte van 2018. Ook draagt de regeling bij aan de doelen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. De aanschafprijs van een zero-emissie bouwmachine is nu nog fors hoger dan die van een fossiel aangedreven machine. Dit kan ondernemers weerhouden van een duurzame investering. SSEB draagt daarom bij aan de kosten.

Tip: bereken de totale kosten van uw werktuig

Wilt een onderneming de totale kosten van een emissieloos mobiel werktuig vergelijken met die van een standaard werktuig op fossiele brandstof? Dus niet alleen de aanschafprijs, maar ook rekening houdend met de subsidie en de energie- en onderhoudskosten? Het TCO-model maakt dit inzichtelijk en geeft de totale kosten, de terugverdientijd en het break-evenpoint weer. Bekijk het TCO-model. Het TCO-model is een publicatie van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen.

 

Vorig bericht 16 projecten tegen personeelstekort in Gelderland van start
Volgend artikel Nieuwe ronde traineeship ‘Starters in Gelderland’

Nu op WijGelderland