Benoeming

John Goessens wordt bestuurder van entrea lindenhout

Huidige bestuurder, Annemarie Profittlich, wordt bestuursvoorzitter bij GGNet.

John Goessens wordt bestuurder van entrea lindenhout

Foto: entrea lindenhout

Arnhem,
Vanaf 1 november zal John Goessens, adjunct bestuurder van entrea lindenhout, tijdelijk ook de bestuurdersrol invullen. De huidige bestuurder, Annemarie Profittlich, wordt vanaf die datum bestuursvoorzitter bij GGNet.  

Annemarie Profittlich werkt sinds 2016 als bestuurder bij entrea lindenhout, waar zij sinds 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur is. Annemarie: “Ik heb een fantastische tijd gehad bij entrea lindenhout. Ik ben onder de indruk van de motivatie en diepe betrokkenheid van heel veel medewerkers. Ik heb altijd het gevoel gehad het echt samen te doen, omdat iedereen de schouders eronder zet en echt gaat voor de kinderen en gezinnen die een vraag aan ons hebben. Ik heb veel waardering voor de medezeggenschapsraden, zoals de cliëntenraad, jongerenraad, pleegouderraad, ondernemingsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die steeds constructief hebben meegedacht, waardoor besluiten echt beter zijn geworden.”

De Raad van Toezicht van entrea lindenhout vindt het vertrek van Annemarie jammer. Voorzitter Ruud Coolen van Brakel: “Annemarie heeft met groot elan voor en na de fusie leiding gegeven aan een zich op allerlei terreinen snel en professioneel ontwikkelende organisatie in een grillig krachtenveld. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor.”

De inhoudelijke koers die entrea lindenhout vaart, zal zo krachtig mogelijk worden voortgezet vanuit de notie dat die koers alleen tot zijn recht komt in directe samenwerking met de partners in het veld.

Solide basis van de hulpverlening

De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat de doorontwikkeling op het gebied van inhoud en bedrijfsvoering, met de benoeming van John Goessens en met de steun van het MT, zonder onderbreking kan worden voortgezet. Het managementteam van entrea lindenhout zet zich in om invulling te blijven geven aan de solide basis van de hulpverlening bij entrea lindenhout en het daarbij horende partnerschap.

Intussen ontstaat er op deze manier ook voldoende tijd en rust om de zoektocht naar een nieuwe bestuurder, en het daarmee weer compleet maken van het managementteam, zorgvuldig te doorlopen.

Vorig bericht HappySoaps start na Zweden op de Deense cosmetica markt
Volgend artikel Klimmendaal volledig rookvrij

Nu op WijGelderland