Grondwater

Gelderland werkt aan verbeterde grondwaterkwaliteit

Ingezette maatregelen hebben nog niet gewenste effect

Gelderland werkt verbeterde grondwaterkwaliteit

In de 40 grondwaterbeschermingsgebieden (waar water wordt gewonnen voor drinkwater) meten we regelmatig de kwaliteit van het grondwater. De nieuwste meetgegevens laten zien dat in verschillende gebieden de kwaliteit van het water afneemt. Ingezette maatregelen hebben nog niet het gewenste effect.

Uit onderzoek blijkt dat de (grondwater)kwaliteit bij 16 grondwaterbeschermingsgebieden niet goed is. Dat geldt ook voor 30 grondwaterafhankelijke beken. De samenstelling van het ondergrondse water staat onder druk. Dit komt bijvoorbeeld door droogte, rioolwatersystemen, Duits rivierwater en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rekenkamer Oost-Nederland heeft, n.a.v. het rapport Drinkwaterbronnen grondig beschermd, aanbevolen om met aanvullende regels te komen. Om zo de grondwaterkwaliteit te borgen.

Quote Peter van ’t Hoog

”Grondwater moet van goede kwaliteit zijn. Gelderland wil verdere achteruitgang voorkomen. Alleen redden we dat niet, we gaan dit doen met andere (overheid)partners en direct betrokkenen. Na de zomer is duidelijk hoe we dat gezamenlijk én in goed overleg willen bereiken. Dit is in het belang van ons allemaal.” Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog, Provincie Gelderland.

Inmiddels is ook de mestregelgeving veranderd. Begin 2023 verviel namelijk de EU-toestemming om meer mest uit te rijden (derogatie)..Agrariërs kunnen overwegen daarom om andere gewassen te laten groeien op grasland. Maar andere landbouwproducten hebben mogelijk meer gewasbeschermingsmiddelen nodig. En die kunnen de grondwaterkwaliteit verslechteren. Gelderland wil hierover in gesprek met boeren en agrarische bedrijven binnen grondwaterbeschermingsgebieden. En hun vragen om hierin mee te denken. Het is immers een onderwerp wat ongeveer 220 bedrijven aangaat.

Wageningen University & Research (de WUR) doet onderzoek naar maatregelen die de kwaliteit van grondwaterafhankelijke beken moet verbeteren. Na de zomer komt de WUR met haar aanbevelingen.

Als provincie wilt Gelderland de grondwaterkwaliteit een positieve impuls gaan geven. Onder meer in de uitwerking van het programma ‘Vitaal Landelijk Gebied Gelderland’, afgekort tot VLGG. Met het VLGG werken wij integraal aan de invulling van belangrijke vraagstukken. Zoals droogte, klimaat, stikstof, natuurvriendelijke landbouw en woningbouw.

Vorig bericht Leercultuur op de werkvloer belangrijker dan ooit
Volgend artikel Nieuw pand voor Facédo in Velp

Nu op WijGelderland