Stikstof

Provincie Gelderland investeert in meetnet stikstof op bedrijven

Zo zien ondernemers of aanpassingen en maatregelen zorgen voor minder uitstoot

Gelderland investeert meetnet stikstof

Gelderland gebruikt geld van het Rijk voor proeven met een meetnet stikstof bij bedrijven. Onderdeel daarvan zijn sensoren, die in en rond bedrijven en stallen voortdurend de hoeveelheid stikstof meten. Zo zien ondernemers of aanpassingen en maatregelen zorgen voor minder uitstoot.

Betrouwbaar en betaalbaar

OnePlanet Research Center ontwikkelt de sensoren samen met TNO. Het gaat om nieuwe sensoren die ook lage hoeveelheden stikstof meten. Het doel is om een landelijk stikstofmeetnet te ontwikkelen met betrouwbare én betaalbare sensoren. Naast OnePlanet en TNO werken mee: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Regio Foodvalley en de universiteiten van Wageningen en Utrecht. Als onderdeel van de Regiodeal toetsen zij het stikstof meetnet in de praktijk.

Nu nog via rekenmodel

Stikstof komt onder andere vrij bij de landbouw (NH3), bouw, verkeer en industrie (NOx). Teveel stikstof is schadelijk voor de natuur en het aantal plant- en diersoorten dat in een gebied leeft (biodiversiteit). NOx is in lage hoeveelheden in de buitenlucht te meten, NH3 nog niet. Om kleine hoeveelheden NH3 te meten, is nu nog dure apparatuur nodig. Daarom wordt de concentratie van stikstof nu berekend via het Aeriusmodel van het RIVM.

Meer initiatieven in Gelderland

Op verschillende plaatsen worden al projecten uitgevoerd om de hoeveelheid stikstof te meten. Metingen van uitstoot in en direct bij de bron, van hoeveelheden in de buitenlucht en van de neerslag in de natuur. In Regio Foodvalley werken verschillende partijen al samen aan een omgevingsmeetnetwerk dat inzicht geeft in de lokale luchtkwaliteit.

Gelderse Maatregelen Stikstof

Eind 2022 kreeg Gelderland geld van het Rijk voor de aanpak van stikstof (versnellingsgelden). Daarmee willen ze een aantal maatregelen om stikstof te verminderen sneller uitvoeren. De proef met sensoren als aanvulling op het omgevingsmeetnet betalen zij deels met dit geld en deels uit onze programma’s Agrifood en Natuur. De rest van het geld dat het Rijk heeft gereserveerd voor de stikstofaanpak is pas later beschikbaar. Het gaat om een bedrag van € 257,5 miljoen voor gebiedsprocessen, landschapselementen, weidegang, meetsystemen en innovatie. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om innovatie bij voeraanpassingen en vee meer in de wei.

Vorig bericht Nieuwe ronde traineeship ‘Starters in Gelderland’
Volgend artikel EIFFEL bundelt krachten met Connectr voor duurzame energietransitie

Nu op WijGelderland